Gloria / Exodus

Tomasz Hrynacz (2023) © Katarzyna Hrynacz

Gloria

W górze
Ciemność

Ciemność
W dole

Co obleka
Wokół

I dalej się
Miecie

Oto człowiek
Oto grób

Z łez i krwi
Broczy światło

Gładzi grzechy
Świata tego

 

Exodus

To się zaczyna, co się zacząć nie miało.
To się kończy, co się skończyć miało.

Albowiem wiecznie żyją ci,
o których mówi pamięć.

Tomasz HRYNACZ

Tomasz Hrynacz (ur. w 1971 r.) – poeta, redaktor kwartalnika  literacko – kulturalnego „eleWator”. Wiersze publikował m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Akcencie”, „Czasie Kultury”, „Dekadzie Literackiej”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Odrze”, „Res Publice Nowej”, „Twórczości”. Wydał tomy wierszy: Zwrot o bliskość (1997), Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych (1999), Rebelia (2001), Enzym (2004), Dni widzenia (2005), Praski raj (2009), Prędka przędza (2010), Przedmowa do 5 smaków (2013), Noc czerwi (2016), Dobór dóbr (2019), Pies gończy (2021), Emotywny zip (2021), Lallen (2023). W 2014 roku otrzymał od prezydenta Świdnicy nagrodę za twórczość literacką. Jego wiersze przełumaczono na  język angielski, chorwacki, czeski, kataloński, macedoński, niemiecki, rosyjski, serbski, słowacki i ukraiński. Mieszka w Świdnicy.

Recogito, rok XXV, marzec 2024