Świętowanie szabatu w czasach Chrystusa w świetle źródeł żydowskich

Praktyczne świętowanie szabatu, którego znaczenie zasadza się na Bożym Prawie nadanym Mojżeszowi, w czasach Chrystusa skupiało się wokół czterech zasadniczych aspektów: wieczerzy szabatowej, powstrzymania się od pracy, modlitw w zgromadzeniu synagogalnym i kulcie świątynnym.

Więcej Świętowanie szabatu w czasach Chrystusa w świetle źródeł żydowskich