„Dla kraju, nie dla siebie” – monodram o życiu hr. Władysława Zamoyskiego

Monodram Katarzyny Matwiejczuk przekonuje żywością języka, udzielając głosu mężczyźnie kochającemu rodzinny dom, tradycję, lecz patrzącemu też szerzej na uniwersalny los człowieka, co świetnie zostało ukazane szczególnie we fragmencie wspomnień z podróży Zamoyskiego do Australii.

Więcej „Dla kraju, nie dla siebie” – monodram o życiu hr. Władysława Zamoyskiego

Ukraina czeka – wiersze solidarności i współodczuwania

Różnorodne formy wypowiedzi metaforycznej świadczą o emocjach, jakie towarzyszą podejmowaniu wojennego wątku z jednoczesnym warsztatowym zmaganiem, aby oryginalna ścieżka twórcza nie została zakłócona.

Więcej Ukraina czeka – wiersze solidarności i współodczuwania