Impresjoniści w pamięci Julie Manet

Julie Manet przyszła na świat w Paryżu 14 listopada 1878 roku w rodzinie wywodzącej się z burżuazji o poglądach dosyć liberalnych i posiadającej znaczną fortunę, a do tego obracała się w kręgu postaci, o których później, nie tylko Francji, stało się bardzo głośno.

Więcej Impresjoniści w pamięci Julie Manet