Ukraina czeka – wiersze solidarności i współodczuwania

Różnorodne formy wypowiedzi metaforycznej świadczą o emocjach, jakie towarzyszą podejmowaniu wojennego wątku z jednoczesnym warsztatowym zmaganiem, aby oryginalna ścieżka twórcza nie została zakłócona.

Więcej Ukraina czeka – wiersze solidarności i współodczuwania