Ligawka na adwent

Jan Sochoń i Paweł Huelle (Gdańsk, 2023) © Maciej Świeszewski

                                             Pamięci Pawła Huelle,
                                             który lubił ten wiersz

Buki gęsto kwitły, więc zima
była mroźna, pełna jaskrawej bieli.

Wstawałem na roraty,
ligawki gwizdały już o piątej rano.

Ich głos przenikał powietrze,
by obudzić każde stęsknione ciało.

Buki gęsto kwitły, więc rozumiałem,
że muszę prosić o przebaczenie.

Nie ustrzegłem się bowiem grzechów,
ani nocą, ani dniem, ani w ciszy modlitwy. 

Mimo to nie płakałem, bom wiedział,
że miłość to rzadki, drogi  skarb.

Buki gęsto kwitły, na Twoje, Jezu,
narodzenie w zimnej celi  mojego serca.

Jan SOCHOŃ

Jan Sochoń (ur. w 1953) – ksiądz katolicki, emeryt. profesor zwyczajny, filozof kultury, poeta, krytyk literacki i eseista; biograf i wydawca pism bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także innych gremiów naukowych. Stale współpracuje z „Nowymi Książkami”, „Toposem” i Polskim Radiem. Tłumaczony na wiele języków. Ostatnio ogłosił tom wierszy Nie pocieszaj się, tylko płacz (Warszawa 2022) oraz powieść Jedenaste przykazanie (Warszawa 2023). Państwowy Instytut Wydawniczy opublikował Księgę Jubileuszową Miłość ratująca myślenie (Warszawa 2023), z okazji siedemdziesięciolecia życia i trzydziestolecia pracy akademickiej Jubilata na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, przygotowaną przez jego uczniów. Mieszka w Warszawie. Strona internetowa: jansochon.pl

Recogito, rok XXIV, grudzień 2023