Tchnienie i Życie

Bez tytułu (Paryż, 2021) © Anna Sobolewska

Dni Paschy i Święta Wielkiej Nocy przypominają nam, że wszystko, co wiąże nas z życiem i bieżącym czasem, jest ułomne, niepełne i przemijające. I że tylko nadzieje pokładane w Bogu mają szansę się urzeczywistnić, spełniając pragnienia ukryte głęboko w sercu i w duszy. W jednej z ksiąg biblijnych czytamy, że Król świata tych, którzy umierają za Jego prawa, „wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. Albowiem Stwórca, który ukształtował człowieka, w swojej litości odda nam „tchnienie i życie” (por. 2Mch 7,9.23).

„Ten, który objawił się w ciele” (1Tm 3,16), w którym pokładamy swoje nadzieje, który „zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, którzy pomarli” (1Kor 15,20), niechaj więc umacnia nas w wierze, w dążeniu do uwolnienia się od swoich słabości i ułomności, aby „to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność” (1Kor 15,53).

Przeto kierując w Święta Zmartwychwstania swoje myśli i uczucia ku Niebu, prośmy Boga Wszechmogącego, aby wspierał nas Swoją mocą i wskazywał, jak lepiej i skuteczniej wspomagać się w tym, co sprawia, że jest w nas Tchnienie Boga i Życie.

Marek WITTBROT

Marek Wittbrot – w latach 1991-1999 prowadził „Naszą Rodzinę”, obecnie zaś jest redaktorem „Recogito”.

Recogito, rok XXIV, kwiecień 2023