1914

Fragment tablicy upamiętniającej poległych legionistów, m.in. str. szer. Stanisława Bauera (Jastków, 2018) ©.Wikimedia

na leśnym wzgórzu nieopodal inowłodza
samotny cichy cmentarz ze zbiorową
mogiłą ofiar stoczonych tu walk w okolicach
bożego narodzenia 1914 roku

nagle zjawia się postać nieznanego

mi brata mojej babki helenki dwudziestoletniego
stanisława karola bauera zaciągającego się właśnie
w szeregi polskich legionów i poległego rok później
pod dalekim jastkowem pochowanego na rozdrożach
niedaleko bitwy a później przeniesionego na cmentarz
wojskowy legionistów w jastkowie

śpiew kosa i krzyk cietrzewia stukot dzięcioła dużego
szum wysokich zgrabnych sosen i nabrzmiały 
historią rok 1914 porusza mnie w tym lesie
ożywiając wyobraźnię która staje się pamięcią

07 sierpnia 2020 r.

Maciej KRZYŻAN

Maciej Krzyżan (1965 -).  Poeta. Opublikował kilka tomików wierszy, ostatnio tomik Duszyczka (2019). Mieszka w Gnieźnie.

Recogito, rok XXI, październik 2020