30-lecie „FRAZY” – przy wspólnym stole

Karty „Frazy” od początku istnienia pisma były otwarte na dialog, stawały się miejscem wielogłosowej dyskusji o kondycji kultury w okresie przemian ustrojowych, ukazywały nowe oblicze polskiej oraz europejskiej sztuki słowa i obrazu. Redaktorzy pisma podkreślali często, jak ważne są uniwersalne wartości humanistyczne, na które składają się racje intelektualne, estetyczne i etyczne, stanowiące o sensie istnienia i o poczuciu godności człowieka w określonym miejscu i czasie.

Więcej 30-lecie „FRAZY” – przy wspólnym stole