Kurozwęki. Madonna z dzieciątkiem i Czapski

Pałac Popielów w Kurozwękach (woj. świętokrzyskie). W 2023 roku zakończył się remont, dzięki któremu zostały odnowione wnętrza, elewacja oraz teren wokół pałacu. Dobudowano także windę, dzięki której pałac jest dostępny dla osób starszych, mających problem z poruszaniem oraz dla rodziców z dziećmi i wózkami.

Na ostatniej kondygnacji (poddaszu) stworzono Muzeum Cztery Rodziny, gdzie znajduje się specjalna przestrzeń do eksponowania dzieł Józefa Czapskiego z kolekcji markiza Michaela Popiela de Boisgelin. Kuratorką wystawy jest Elżbieta Skoczek, dyrektor Festiwalu Józefa Czapskiego. Jedno z wydarzeń festiwalu odbyło się w 2017 roku w sali Centrum Dialogu. Mottem I edycji był cytat z listu artysty do Jana Cybisa: „Chciałbym, żeby moje płótna najlepsze były w Polsce, żadne Ameryki, żadna Francja mnie nie kuszą.”

kolorowe zdjęcie muzeum cztery rodziny i sali z obrazami Czapskiego

Na wystawie pokazane jest ponad 20 dzieł Czapskiego z okresu pomiędzy rokiem 1953 a 1977. Zostały one kupione przez Jolantę z Wańkowiczów de Boisgelin (1923–1964) i jej męża markiza Gilles’a de Boisgelin (1919–1990). Większość prac kupiona została bezpośrednio od artysty, czy to wprost z pracowni, czy w czasie wystaw.

Czapski tak pisał do Ludwika Heringa (w liście z 9 listopada 1960 roku):

„Z paru moich protektorów kupujących jest Jola Boisgelin, ona Polka bez grosza, on bardzo bogaty, i oni jedni mnie jeszcze kupują, ale wieszają tylko moje studia do ostatnich granic «holenderskie». Wszystkie pamięciowe «od wizji» – te, które są moim widzeniem ludzi itd., stawiają za szafą w służbowych pokojach – bo im ściany «wyłamują»” – pisał . Jolantę nazywał „najserdeczniejszą przyjaciółką”.

Muzeum pokazuje także historię Polski w tym rodzin: Kurozwęckich – herbu Poraj, Lanckorońskich – herbu Zadora, Sołtyków – herbu własnego i Popielów – herbu Sulima.

Właściciele pałacu na wystawie pokazują  rodzinne pamiątki, dziedzictwo kulturowe Polski, które ocalało z pożogi wojen. Rodzinne fotografie, srebra, zegary, odznaczenia, książki, porcelanę i wiele różnych pamiątkowych eksponatów, w tym także obrazy i rysunki znanych artystów.  O historii rodziny i losach pałacu opowiada film, który w czasie zwiedzania można obejrzeć w muzealnym kinie, które znajduje się obok sali prezentującej obrazy Czapskiego.

kolorowe zdjęcie madonny z dzieciątkiem

Wśród najcenniejszych dzieł rodziny Popielów eksponowanych w muzeum jest „Madonna z Dzieciątkiem” z włoskiego quattrocenta (wczesnego renesansu) pędzla florenckiego malarza Francesco d’Antonio Zacchi, zwanego „Il Balletto”.

Prezentowane są także obrazy polskich artystów: Piotra Michałowskiego, Józefa Mehoffera, Henryka Siemiradzkiego, Walentego Wańkowicza – przyjaciela Adama Mickiewicza, autora dwóch portretów rodzinnych – oraz portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze szkoły Bacciarellego.

Dzisiaj Pałac Popielów odzyskał blask. Stało się to dzięki pracy całej rodziny Popielów, a także dzięki Funduszom Europejskim. Muzeum Cztery Rodziny powstało dzięki realizacji projektu pn. „Pałac Popielów – ucz się przeszłością, doświadczaj teraźniejszości, patrz w przyszłość”.
Cel projektu: Wzrost dostępności dla społeczeństwa do dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego poprzez przywrócenie dawnej świetności Pałacu Popielów w Kurozwękach i jego udostępnienie.

Beneficjent: Zespół Pałacowy Sp. z o. o.