Apel Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej

Uchodźcy na granicy białorusko-polskiej (2021) © Leonid Shcheglovafp / East News

W związku z niepokojącą sytuacją humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) apeluje do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, a także do ludzi dobrej woli, o wyrażenie praktycznej solidarności z migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl, którzy na tym miejscu doświadczają sytuacji dramatycznych. Biskupi Unii Europejskiej ubolewają z powodu ofiar śmiertelnych, które spowodowała już ta tragedia, oraz modlą się za ofiary i ich rodziny.

Po raz kolejny stwierdzamy, że każda istota ludzka musi być traktowana w sposób humanitarny. Migranci i osoby ubiegające się o azyl zasługują na pełne poszanowanie swej godności i praw podstawowych, niezależnie od ich statusu prawnego.

Wszyscy musimy okazać konkretne wsparcie rodzinom i osobom w potrzebie, zarówno migrującym jak i poszukującym azylu – w szczególności dzieciom, osobom starszym i innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

W tym względzie COMECE przypomina słowa Konferencji Episkopatu Polski, wyrażone przy różnych okazjach w minionych miesiącach, wzywające przede wszystkim do przyjęcia humanitarnego podejścia do obecnego kryzysu. COMECE jest wdzięczna Kościołowi Katolickiemu w Polsce oraz innym instytucjom i ludziom dobrej woli, za ich materialne i duchowe wsparcie dla potrzebujących na wspomnianej granicy.

Nie możemy pozwolić na to, aby na naszych granicach ginęli ludzie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć tych tragedii, a także łagodzić cierpienia ludzi, którzy opuścili swoje kraje z powodu wojny, przemocy lub braku perspektyw społecznych i gospodarczych.

COMECE wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do wsparcia Polski w rozwiązywaniu wyzwań humanitarnych na granicy Polski, jak również innych państw UE w regionie, które mogą stanąć w obliczu podobnego scenariusza. Wykorzystywanie i instrumentalizowanie rozpaczy migrantów i osób ubiegających się o azyl mają poważne i szkodliwe konsekwencje humanitarne i należy im zapobiegać.

COMECE podziela obawy i troskę papieża Franciszka o osoby cierpiące na Białorusi i apeluje, aby zwyciężyła sprawiedliwość, zachęcając Unię Europejską i wspólnotę międzynarodową do promowania – poprzez dialog – pokojowego rozwiązania obecnych napięć, przy jednoczesnym poszanowania ludzkiej godności i prawa międzynarodowego.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej

Recogito, rok XXII, listopad 2021