Apel z kropką u nogi!

Stanisław Stawicki (Konstancin, 2017) © Archiwum prywatne / Stanisław Stawicki

„Polska rewolucja solidarności, kilka dekad temu, miała swoją kulminację nie na ulicach płynących krwią, ale przy stole dialogu. Właśnie siła dialogu, a nie brutalna walka zdecydowała o najważniejszych przemianach społecznych Europy w minionym stuleciu” – czytamy w tzw. „Apelu zwykłych księży” podpisanym wczoraj jako reakcja na demonstracje po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Sygnatariuszy owego apelu jest 27. Między innymi: o. Maciej Zięba OP, ks. Andrzej Szostek MIC, ks. Adam Boniecki MIC, o. Adam Szustak OP, o. Tomasz Dostatni OP, o. Wojciech Jędrzejewski OP, o. Stanisław Jaromi OFM Conv, o. Wacław Oszajca SJ, o. Jacek Prusak SJ, ks. Andrzej Luter, ks. Andrzej Perzyński.

Zawsze ci sami (w większości zakonnicy), choć podobnie jak oni myślą setki, tysiące innych. I ja chętnie podpisałbym się pod tym apelem. Ba, jestem przekonany, że uczyniłby to kard. Konrad Krajewski, i sam papież Franciszek, choć ten ostatni dorzuciłby z pewnością „NIE” dla aborcji, i „TAK” dla życia – od poczęcia po naturalną śmierć. Mówił o tym do Polaków w ostatnią środę. Niestety wychodzi na to, że na całe polskie duchowieństwo, wspaniałych jest tylko 27! Szkoda, że krąg się zamknął, bo każda akcja z „kropką u nogi” jest sterylna. Jeszcze bardziej izoluje i dzieli ludzi (kler) na „zamkniętych”, „otwartych” i „(byle)ni-jakich”.

Niech nas Bóg chroni przed sterylnym izolacjonizmem, skądkolwiek by nie „wyszedł”: z lewej, czy z prawej strony!

Stanisław STAWICKI

Kowal, 30 października 2020 roku

* * *

APEL ZWYKŁYCH KSIĘŻY 5 x NIE / 5 x TAK

Jesteśmy na progu nowego czasu! Piszemy ten list jako księża na co dzień pracujący wśród zwykłych ludzi, starszych i dzieci, studentów, naukowców, twórców, lekarzy, chorych… Nie tworzymy żadnej formalnej struktury. Chcemy wyrazić nasze stanowisko w kilku sprawach, które budzą gniew i bunt Was, protestujących. My też mówimy NIE wobec nadużyć polityków i grzechów Kościoła – naszych grzechów.

W imię EWANGELII powinniśmy niezwłocznie:
– skończyć z używaniem religii do celów politycznych i porzucić przekonanie, że rozstrzygnięcia prawne mogą przynieść trwałą zmianę wrażliwości sumień, czego pragniemy głosząc Ewangelię,
– przeciwstawić się radykalnie nierównemu traktowaniu kobiet i mężczyzn,
– zaprzestać wspierania sił szowinistycznych i ksenofobicznych zaprzeczających uniwersalizmowi chrześcijaństwa,
– nie dopuszczać do dyskryminowania kogokolwiek z powodu orientacji czy rasy, co ostatnio pojawiało się w wypowiedziach przedstawicieli Kościoła,
– zatrzymać dewastację naszej planety, dopóki jest jeszcze szansa na ocalenie jej dla następnych pokoleń.

Jesteśmy przekonani, że Kościół powinien przede wszystkim realizować pozytywne cele wyznaczone przez JEZUSA. 

Mówimy TAK dla ważnych wyzwań naszego czasu:
– solidarna opieka nad słabszymi, niepełnosprawnymi, samotnymi – szczególnie ważna w czasie pandemii,
– szczera i realna otwartość na myślących inaczej i dialog z nimi, w miejsce często spotykanej postawy oskarżeń wrogów Kościoła i mentalności oblężonej twierdzy,
– obrona zagrożonych prześladowaniami – szczególnie uchodźców i emigrantów,
– jednoznaczne rozliczenie się z trudną przeszłością duchownych, którzy skrzywdzili powierzone im dzieci i młodzież,
– tworzenie przestrzeni zaufania i nadziei dla zagubionych i poszukujących, co istotne w czasach niepewności i przełomów. 

Polska rewolucja solidarności, kilka dekad temu, miała swoją kulminację nie na ulicach płynących krwią, ale przy stole dialogu. Właśnie siła dialogu, a nie brutalna walka zdecydowała o najważniejszych przemianach społecznych Europy w minionym stuleciu.

Teraz też chcemy wspólnie tworzyć nową jakość życia społecznego bez przemocy i agresji.

Zapraszamy do dialogu i osobistej, otwartej rozmowy. W trudnych czasach kryzysu możemy razem odbudować naszą wspólnotę. 

 1. Tomasz Biłka OP
 2. Maciej Biskup OP
 3. Adam Boniecki MIC
 4. Jan Czekalski
 5. Tomasz Dostatni OP
 6. Jacek Dziel
 7. Stanisław Jaromi OFM Conv.
 8. Wojciech Jędrzejewski OP
 9. Maciej Kubiak
 10. Arkadiusz Lechowski
 11. Andrzej Luter
 12. Grzegorz Michalczyk
 13. Marcin Mogielski OP
 14. Krzysztof Niedałtowski
 15. Wacław Oszajca SJ
 16. Andrzej Perzyński
 17. Andrzej Pęcherzewski
 18. Jacek Prusak SJ
 19. Józef Puciłowski OP
 20. Bartosz Rajewski
 21. Jacek Siepsiak SJ
 22. Waldemar Sondka
 23. Sławomir Szczyrba
 24. Andrzej Szostek MIC
 25. Adam Szustak OP
 26. Alfred Wierzbicki
 27. Maciej Zięba OP

* * *

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 do 2020 roku był kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.

Recogito, rok XXI, październik 2020