„Garść śniegu”, „szkielet liścia”. W 10. rocznicę śmierci Macieja Niemca

Fascynujące spotkanie! W mojej lekturze przyjęło postać czegoś, co można by nazwać echem frazy – aluzyjnym przetworzeniem poetyckiego pierwowzoru, wniknięciem w niego głęboko, tak aby rytm cudzej mowy stawał się rytmem własnym i zmierzał zarazem do odkrycia nowego sensu.

Więcej „Garść śniegu”, „szkielet liścia”. W 10. rocznicę śmierci Macieja Niemca