Litania ekologiczna do najświętszej Maryi Panny

Bez tytułu (2014) © Ewa Estera Lipiec

Ojcze niebieski,
Boże
Stwórco wszechświata,

Synu,
Odkupicielu wszechświata,
Boże, okaż nam miłosierdzie.

Duchu Święty,
Boże,
Natchnienie niewyczerpane,
Okaż nam miłosierdzie.

Święta Maryjo,
Niebieski atrybucie Obecności Pańskiej,
Okaż nam miłosierdzie.

Módl się za życie na ziemi,
Módl się za trwanie rodzaju ludzkiego,
Módl się za życie przyrody,
Módl się za życie wszelkich zwierząt,
Módl się za życie wszelkich zbóż,
Módl się za życie drzew,
Krzewów, kwiatów i traw,
Módl się za życie.

Módl się za życie wód,
Za wszystko, co one zawierają,
Za życie mórz, jezior, rzek i potoków,
Módl się za życie powietrza, tlenu, ozonu,
Za życie chmur,
Za życie deszczów, za życie śniegu,
Módl się za życie na ziemi.

I za życie naszej wiary
I za życie naszej nadziei,
I za życie naszego sumienia,
I za życie nasze po śmierci.

Módl się za życie.

Roman BRANDSTAETTER

Roman Brandstaetter (1906-1987). Polski pisarz żydowskiego pochodzenia. Przyjął katolicyzm przebywając podczas II wojny światowej na Bliskim Wschodzie; w latach 1947-1948 pracował w służbie dyplomatycznej w Rzymie, resztę życia spędził w Poznaniu. Wydał tomy liryki religijnej Jarzma (1928), Pieśni (1963), Księga modlitw ( 1985); dramaty Powrót syna marnotrawnego (1947), Śmierć na wybrzeżu Artemidy (1962), Ludzie z martwej winnicy (1956), Dzień gniewu (1962), Milczenie (1957), Jezus z Nazarethu (1967-1973. Autor szkiców Krąg biblijny i franciszkański (1981) i przekładów poezji biblijnej Słowo nad słowami (1964), Psałterz (1968), Pieśń nad pieśniami (1988) oraz dramatów Szekspira. Pozostawił po sobie refleksyjno-wspomnieniowe Przypadki mojego życia (1988).

„Nasza Rodzina”, nr 5 (560) 1991, s. 11.