Misja i inne wiersze

Jan Sochoń (Warszawa, 2016) © Marek Wittbrot

Misja

Kocham poetów, kocham ich napięcie
widoczne w oczach, kocham radość,
kiedy rozumieją,  że zostali objęci
duchem tajemnicy.

Czytam wiersze, które wydobywają
ze swoich trzewi, z ciała skupionego
do granic, z rąk wypełnionych historią.

Oni wiedzą, że są wyjątkowi.
Któż bowiem z ludzi udałby się
z tak niebezpieczną misją:
zawierzyć słowu, ufać Bogu,
z grzechem walczyć, mimo porażek,
światem gardzić, o ile wiedzie
ku przepaści, ku miłosnej zdradzie.

Kocham poetów, kocham samego siebie,
kocham nadchodzącą jesień.


Ratuj nas

Ratuj nas, Jezu,
bądź wyrozumiały.

Bez Ciebie wszakże
nie ma ładu w świecie.

Jest tylko chmura
sromoty i grzechu.

Jeżeli chciałbyś
byśmy nie zginęli.

Daj nam Ojczyznę
prostą i dostojną.

Żebyśmy wszyscy
w niej się zanurzyli.

I szli do siebie
z grudką światła w dłoniach.

Zawsze z nadzieją,
nigdy z gniewu żertwą.

Ratuj nas, Jezu,
skoroś nas już stworzył.

 

Odwaga

Trudny nasz los, nie do ukojenia ból.
Jako że nie chcą się złączyć ręce nienawykłe do czułości.
Jako że to, co ważne, zmieniło się w kamień,
który niczego nie mówi, martwy w całym sobie,
porzucony na skraju drogi wiodącej donikąd.

Skąd zatem wziąć odwagę, by iść dalej w głąb serca?
Co począć w tym czasie, bez chwili czystej i nieśmiertelnej?
Gdzie złożyć zmęczone kości, skoro świat nadal pozostaje
niedosiężny, okryty ciężką kotarą?

Nie przekonuj, Boże, żeś miłosierny i łaskawy.
Wiemy o tym, choć niewielu z nas może w to uwierzyć.

Jan SOCHOŃ

Jan Sochoń – ksiądz katolicki, poeta, krytyk literacki, eseista, filozof kultury i teolog, biograf i wydawca pism bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Profesor zwyczajny zawodowo związany z UKSW i do niedawna z Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z „Nowymi Książkami”, „Toposem”, „Teologią Polityczną” oraz Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, P.E.N. – Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor książek naukowych,  literackich, tomów wierszy i antologii. Ostatnie z nich to: zbiór liryków Krzew winny (2020) oraz eseje Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury (2021). Jego utwory przetłumaczono na wiele języków obcych. Niekiedy wyróżniany pochwałami literackimi, ostatnio uhonorowany artystyczną statuetką „Galernika Sztuki” przyznawaną przez bydgoską Galerię Autorską, nominowany do nagrody Nike i nagrody Józefa Mackiewicza. Mieszka w Warszawie. Strona internetowa: jansochon.pl

Recogito, rok XXII, listopad 2021