Modlitwa do Najświętszego Oblicza Całunu

Rafał Jaworski, Jezus Frasobliwy © Rafał Jaworski

Jezu Chryste, któryś na Świętym Całunie, którym Ciało Twoje Przenajświętsze owinięte było, całej Męki Twojej znaki nam zostawił, spraw miłościwie, abyśmy przez pełnię pokory i ciężar pokuty, łaskę Miłosierdzia Twojego otrzymali. W bolesnej modlitwie serca składam:

Akt żalu i skruchy

Przebacz, o Panie, przebacz grzechy mojej młodości i wieku dojrzałego, grzechy mojego ciała i grzechy mej duszy, grzech lenistwa, a w złych czynach pracowitą gorączkę. Przebacz grzech dobrowolny, grzechy których nie pamiętam i które pamiętam zbyt dobrze, i te które tak długo taiłem, że uszły mojej pamięci. Szczerze żałuję za każdy występek, śmiertelny i powszedni, lekkomyślny i wyrozumowany, spełniony pod jakąś presją lub przeze mnie wymyślony, za pychę grzechu i grzech pychy, za wszystko co złe od mojego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Wiem, że jak cierń raniłem i ranię Twe serce, Zbawicielu Miłosierny! Racz mnie uwolnić od więzów złego przez nieskończoną samotność Twej Męki, przez Twoje pełne ran Oblicze, którego obraz pozostał na Całunie. Daruj grzech, jakim jestem, nie pamiętaj, jakim byłem, oczyść duszę z błędów i wad, z rozpaczy i wiary niezbyt ufnej; bowiem wierzyłem w Boga, a nie wierzyłem Bogu. Wzmocnij mego ducha mocą węzłów Twej łaski i bądź miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki wieków.

Amen

Rafał JAWORSKI

Rafał Jaworski – ur. 1952 r. w Sławkowie. Absolwent AGH Kraków. Wydał siedem tomików wierszy. Utwory zostały zamieszczone w kilku antologiach: m.in. Na naszych oczach (2003) poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce, On też jest tylko jeden. Antologia wierszy o ojcu (2014), Być solą ziemi (2019).  Laureat wielu konkursów poetyckich i w dziedzinie eseju. Wydał trzy zbory esejów, ostatnio Miasto i rubieże słowa. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tworzy ikony i obrazy sakralne (www.ikony.tychy.pl). 

Recogito, rok XXII, marzec 2022