Na Boże Narodzenie wersów kilka / Adwentowy rachunek

Na Boże Narodzenie wersów kilka

W zamrażalniku karp w dzwonki
solidnie ćwiartowany.
W lodówce miody i bakalie
na kutię. Sztuczna jodła czeka,
aż będzie miała prawo mrugać
do nas sztucznym światłem.

A ma przyjść Odkupiciel.
Nad szkarłat wybieli wady,
ożywi nijaką wolę.
Dla Boga pali się w nas
wieczna lampka Adwentu,
dla siebie chcemy
karnawału  Pasterki.

Zbawca wciąż się rodzi,
wciąż zmartwychwstaje, kocha.
Kto kocha nie uchyli się od cierpienia
i walki o podmiot miłości


Adwentowy rachunek

Już jutro, Panie, łagodnych świąt
żniwo, plony stukrotne.
A dzisiaj opłatek myśli
czerni wątpienie.

Jak to jest – mówią, że prawda
dobrem być nie musi,
że zło złem nazwać
nie zawsze się godzi…

I mnie właśnie stawiasz
w cieple przenikliwym,
w dusznościach mrozu takich pytań.

I na opoce zaledwie spojrzenia,
okruchu bólu ja mam budować porządek
wiary, gniewu i wyboru…

A Twoja miłość wciąż
spopiela winien… ma… swój człowiek… obcy…
dwudzielne rejestry.

Tak oto stoję w kilku wahaniach,
kilku zachwytach, może za wielkich,
może za małych, by przyjąć, Panie,
prostoty radość, radość narodzin.

I ja to stanie chciałbym nazywać
traktem życia

Rafał JAWORSKI

Rafał Jaworski ur. w 1952 r. Absolwent Ceramiki AGH. Wydał książki poetyckie Wierni i wybrani (2007), Wyznania nieomal ostateczne (2009), Wiersze poniekąd turystyczne (2010), Głębia interpunkcji (2012), Fermenty i scalenia (2017), Wiersze które trudno sądzić za pedagogikę wstydu (2019), Aktywa, pasywa (2022). Jego utwory zostały zamieszczone w antologiach: Na naszych oczach (2003) poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce, Cud który trwa (2004) zawierającej wiersze o Janie Pawle II, Wiersze bielsze nad śnieg (2006), On też jest tylko jeden – antologia wierszy o ojcu (2014), Łowca ludzkich serc (2020), Być solą ziemi (2019), To przemijanie ma sens (2019). W roku 2014 wydał zbiór esejów Miejsca współczulne, strefy wdzięczności, w 2018 Próby wiwisekcji, a w roku 2021 Miasto i rubieże słowa. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tworzy ikony i obrazy sakralne.  Trzydzieści kilka wystaw indywidualnych. Strona autorska: www.ikony.tychy.pl

Recogito, rok XXIV, grudzień 2023