Oczywiste nieoczywistości

Dominika Komowska (Gdańsk, 2013). Fot. Dominika Komowska © Recogito

Patrząc na jej kompozycje zdawać by się mogło, że zazwyczaj dostrzegamy tylko zarysy albo odblaski, albo zewnętrzne kształty, a nie istotę rzeczy. A przecież chcemy widzieć i wiedzieć jak najwięcej, nie tyle o sobie, co o wszystkim, co nas oplata, niekiedy osacza, równocześnie niepokoi i zaspokaja wrodzoną potrzebę poznania, a może jedynie zwykłą ciekawość. W jej pracach nie tyle cień i światło przenikają się, co realność i wyobrażenia, choć ciemność czasem pojawia się jako odsłona, a jasność oślepia nieraz tak bardzo, że nic, prócz jaskrawości, do nas nie dociera.

Dominika Komowska szuka nieoczywistości. Każe gubić się w domysłach. Podważa pewniki, pozbawia nas pewności. Jednocześnie, oscylując między Scyllą i Charybdą własnego zaangażowania, próbując podporządkować sobie odmienne żywioły, nie trzyma się wytyczonej wcześniej linii. I, w pewnym sensie, w pełni świadomie wychodzi poza narzucone ramy, poza wcześniej zakreślone granice. Mimo to nie godzi się na jakąkolwiek dowolność, a tym bardziej na brak odniesień, brak spajającej wszystko formalnej zasady.

Dominice nie wystarcza zwykły ogląd czy też wgląd, swoista synestezja, petryfikacja czy wiwisekcja postaci czy struktury. Ejdetyczną pamięć, zdolność odtwarzania złożoności obrazów, wzmacnia i, w tym samym czasie, jakby podważa swoją żywiołowością. Wszelka kontradykcyjność pociąga ją i zarazem zachęca do walki. Sprzeczności bowiem i, paradoksalnie, przeciwstawianie się im – to niemal jej obsesja, ale i pasja. Potrafi przyciągnąć i odwrócić wzrok czy – tak własne, jak i niewłasne – spojrzenie.

Marek WITTBROT

Bad Zwischenahn, 16 października 2016 roku

Dominika Komowska. – Rocznik ‘85. W 2013 roku pożegnała Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku dyplomem z grafiki projektowej i fotografii. Po tym rozstaniu skupiła się wokół warsztatu kreowania rzeczywistości obrazem fotograficznym. Jej realizacje zostały zauważone przez edytorów włoskiego „Vogue” czy niemieckiego magazynu okołomodowego „Superior Magazine”. Fotografia HOMETOWN z cyklu In The City została wyróżniona przez International Photography Award w kategorii non-profesional/ student, temat One World (2014). W 2015 została zaproszona do drugiej edycji DEBUTY 2015 – pierwszy polski program, którego celem jest promocja najbardziej utalentowanych, wschodzących polskich fotografów.

Recogito, nr 81 (lipiec-grudzień 2016)