Osierocony czas

Stanisław Kobielus (1939-2020) © SAC, Warszawa

serce
wyliczyło do końca
swoje uderzenia
krótkie i długie
spokojne i te w galopie
wyczerpało możliwe kredyty z lekarzy
a nowych
Bóg nie chciał otworzyć
pielęgniarka
zdjęła z ręki zegarek
owinęła ciało w białe prześcieradło
i powiadomiła rodzinę

* * *
czas utracił właściciela

Stanisław KOBIELUS

Ks. Stanisław Kobielus urodził się 12 września 1939 roku w Wieprzu. Szkołę średnią skończył w Andrychowie, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1965 roku. Po ukończeniu studiów z zakresu historia sztuki pracował w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej i Ikonografii w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). W 1998 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracę naukową prowadził w Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, a następnie w Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej i Ikonografii, przemianowanej w 2002 roku na Instytut Historii Sztuki UKSW. Był mediewistą (badacz dziejów średniowiecza), zajmował się również ikonografią chrześcijańską i symboliką w sztuce sakralnej od starożytności do nowożytności. Był cenionym przez studentów wykładowcą w Akademii Teologii Katolickiej, a następnie w Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego dorobek naukowy to wiele książek, artykułów naukowych oraz publikacji. Był również tłumaczem języka łacińskiego. Zmarł 3 stycznia 2020 roku w Radomiu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 stycznia w Kleczy Dolnej „Na Kopcu”, gdzie spoczął na tamtejszym cmentarzu.

Archiwum / „Nasza Rodzina”, nr 6 (561) 1991, s. 17.