Oświadczenie przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu

Płonący Statut Kaliski (Kalisz, 2021) © Ostrów 24tv

Wydarzenia z 11 listopada br., jakie miały miejsce w naszym mieście, są bolesne, gdyż podważają podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie jak wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Incydent spalenia Statutu Kaliskiego uderza w szczególny sposób w społeczność żydowską. Jest on przejawem antysemityzmu. Wyrażamy nasze współczucie wobec wszystkich osób, które to zdarzenie szczególnie dotyka i rani.

Jako chrześcijanie różnych wyznań i wspólnot kościelnych współistniejących w Kaliszu chcemy budować teraźniejszość i przyszłość naszego Miasta i naszej Ojczyzny w duchu Ewangelii, miłości bliźniego i wzajemnego szacunku.

bp Damian BRYL  – Kościół Rzymskokatolicki,
ks. Julian KOPIŃSKI – Kościół Polskokatolicki (w imieniu Oddziału Kaliskiego Polskiej Rady Ekumenicznej,
ks. Michał KÜHN – Kościół Ewangelicko–Augsburski,
ks. Mirosław ANTOSIUK – Kościół Prawosławny),
ks. Roman WOZNYAK – Kościół Greckokatolicki,
pastor Jerzy RYCHARSKI – Kościół Boży w Chrystusie,
pastor Andrzej STAWIKOWSKI – Kościół Słowa Bożego.

Kalisz, 13.11.2021

Recogito, rok XXII, listopad 2021