Ponowne otwarcie bazyliki św. Piotra

W drodze do bazyliki (Watykan, 2020) ©Stanisław Stawicki

W liście Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, czytamy między innymi: „O Karolu Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia, która doczekała się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku? Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978).

Czy Włosi wzięli pod uwagę te słowa decydując, by 18 maja otworzyć na nowo drzwi kościołów, dokładnie w setną rocznicę urodzin Papieża Polaka? Na ile śledziłem sprawę, wszystko wskazuje na to, że nie! Ale jak powiada znane przysłowie: „Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi”.

Dziś rano, po Mszy świętej o godzinie 7.00, którą papież Franciszek oprawił przy grobie Jana Pawła II, bazylika św. Piotra została otwarta dla wiernych i turystów. W miniony piątek przeprowadzono tam całościową dezynfekcję. Tego dnia, nad bazyliką Piotrową – jak „uśmiech z nieba” – miał miejsce piękny zachód słońca. Byłem na spacerze. Udało mi się go uchwycić.

Stanisław STAWICKI

Rzym, 18 maja 2020 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Rzymie (1986-1988). Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 roku jest kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.

Recogito, rok XXI, maj 2020