Przejścia

Most Weisera (Gdańsk, 2005) © Paweł Huelle

Przejścia podziemne znałem od dzieciństwa.
Piwniczne – do powstania.
Pod krzakiem agrestu w Dolinę Sambora,
A to pod ogrodem wiodło do jeziora
Gdzie ojciec smołował łódź.
Koń chodził w kieracie,
Tam pachniało gwiazdami
I prawdziwym życiem.

Paweł HUELLE

Paweł Huelle. Urodził się 1957 roku w Gdańsku. Pisarz i krytyk literacki. Opublikował tomy poetyckie Wiersze (1994) i Obłoki jasne nad tobą (2018), a także wiele opowiadań i powieści. W roku 2020 ukazała się jego Talita. Mieszka w Gdańsku.

Recogito, rok XXIII, czerwiec 2022