Przyjazny uścisk dłoni

Teresa Tomsia i Krystyna Liminowicz (Poznań, 2022) ©.Eugeniusz Toman

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu rozpoczęło działalność w 1989 roku, zajmuje się utrwalaniem pamięci o kulturze Kresów i związków Wilna z Wielkopolską dzięki przypominaniu postaci literatury romantycznej. Wywodzący się z rodzin o rodowodzie kresowym miłośnicy Wilna pielęgnują wiedzę o przeszłości, organizują pomoc dla Polaków tam mieszkających, zajmują się renowacją cmentarza na Rossie, wymianą twórczych dokonań, dbaniem o stały kontakt społeczności Wilna i Poznania. Ich zapał i wierna pamięć historii wciąga też innych mieszkańców stolicy Wielkopolski w akcję pomocy szkołom i seniorom na Wileńszczyźnie.

Z okazji Roku Romantyzmu Polskiego przygotowano wystawę wędrującą po ośrodkach kulturotwórczych opowiadającą o tych związkach i pamiątkach „wielkopolskich śladów”. Tomik poezji Adama Mickiewicza Romantyczność, otwierający epokę romantyzmu, został wydany w wileńskiej drukarni urodzonego w Koźminie Wielkopolskim Józefa Zawadzkiego, który pierwsze doświadczenia w zawodzie zdobywał w Poznaniu. Jarmark odpustowy Kaziuk Wileński z Orszakiem Jagiellońskim stał się ulubioną tradycją poznaniaków co roku 4 marca. Prezesem Wilniuków w Poznaniu i organizatorem imprez jest Ryszard Liminowicz, a jego żona Krystyna, jako członek zarządu, dziennie mu w tym pomaga. Spotkałyśmy się ostatnio na wystawie poświęconej romantykom „Wilno i Poznań w ich życiu i twórczości – w 200. rocznicę narodzin romantyzmu polskiego”. Wystawa towarzyszyła XI Koncertowi Niepodległościowemu, który tradycyjnie odbył się 11 listopada  2022 roku w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przyjazny uścisk ręki Pani Krystyny Liminowicz przekazałam po powrocie do domu mojej mamie Zofii, która urodziła się na ziemi nowogródzkiej i często wspomina swoje dzieciństwo w Słonimiu, mieście wielokulturowym, bogatym w różnorodne obyczaje i życzliwe sąsiedzkie relacje. Pani Krystyno, serdecznie dziękuję za ten przyjazny uścisk dłoni wzmacniający zaufanie i poczucie wspólnoty, zachowam go w sercu na długo.

Teresa TOMSIA

Teresa Tomsia – poetka, eseistka, animatorka kultury, autorka prozy dokumentalizowanej, scenariuszy i pieśni. Ostatnio wydała zbiór Liryki przedostatnie (Flos Carmeli, Poznań 2022).

Recogito, rok XXIII, listopad 2022