Rozmowy z umarłymi (12)

Pogodna twarz Victorine Dartois (zamordowanej w 2020), Witolda Urbanowicza ©.Witold Urbanowicz

„Bycie widzem nieszczęść nawiedzających inne kraje jest jednym z najbardziej charakterystycznych przeżyć współczesności” – pisała w ostatniej swojej książce Susan Sontag. Miniony rok i teraźniejszość zdają się podważać twierdzenia uchodzące niemal za pewniki. Kto wie, może najbardziej charakterystycznym przeżyciem ponowoczesności okaże się widok katastrof i ich ofiar, jak i zachowania typowe dla każdego, również ludzkiego stada, w których lęk miesza się z bezwzględnością, nadzieja z egoizmem, przezorność z przebiegłością, a wiara – z ograniczonym horyzontem własnych przeświadczeń, cudzych przesądów, standardowych opinii i wyświechtanych prawd. Cudze cierpienie na ogół nie przeraża tak jak własne, a przecież nie da się od niego uciec, choćby miało dopaść dopiero na łożu śmierci.  

11/01/2021

Marek WITTBROT

Marek Wittbrot – w latach 1991-1999 prowadził „Naszą Rodzinę”, obecnie zaś jest redaktorem „Recogito”.

Recogito, rok XXI, styczeń 2021