Rozmowy z umarłymi (13)

Józef Czapski i Czesław Miłosz (Paryż 1975) © Witold Urbanowicz

Ostatecznie pozostaje tylko imię i nazwisko, mówiące samo za siebie lub przyozdabiane, przeważnie na siłę, różnymi tytułami i przedrostkami.  

13/01/2021

Marek WITTBROT

Marek Wittbrot – w latach 1991-1999 prowadził „Naszą Rodzinę”, obecnie zaś jest redaktorem „Recogito”.

Recogito, rok XXI, styczeń 2021