Rozmowy z umarłymi (14)

Jerzy Popiełuszko (2016) Witoloda Urbanowicza ©.Witolod Urbanowicz

Pokonani nie mają racji. Do czasu.

15/01/2021

Marek WITTBROT

Marek Wittbrot – w latach 1991-1999 prowadził „Naszą Rodzinę”, obecnie zaś jest redaktorem „Recogito”.

Recogito, rok XXI, styczeń 2021