Sadzik

Okładka periodyku wydawanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2016)

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazał się siódmy już tom „Studiów z filozofii Boga, religii i człowieka” tworzonych w ramach prac naukowych Instytutu Filozofii UKSW pod wspólną redakcją ks. prof. Jana Sochonia i ks. dra hab. Jacka Grzybowskiego z Katedry Filozofii Kultury. Najnowszy tom prawie w całości poświęcony jest osobie księdza Józefa Sadzika SAC, jego działalności naukowej, twórczości literackiej i pracy wydawniczej. Znajdziemy w nim teksty ks. Sadzika, a także wywiady, wspomnienia i opracowania poświęcone tej szczególnej postaci francuskiej Polonii emigracyjnej XX wieku. Warto zapoznać się w treścią Studiów, ponieważ jest on nie tylko bardzo dobrym kompendium wiedzy o naszym Współbracie, lecz zawiera także wiele cennych informacji dotyczących paryskich pallotynów. W tomie znajdziemy 15 tekstów księdza Sadzika, w których porusza zagadnienia z zakresu estetyki (ksiądz Sadzik napisał pracę doktorską dotyczącą estetyki Martina Heideggera), filozofii literatury, a nawet tekst pt. O naszą pallotyńską świadomość. Uzupełnienie intelektualnej sylwetki księdza Józefa stanowią testy Czesława Miłosza, ks. Jana Sochonia, ks. Janusza St. Pasierba, ks. Adama Bonieckiego, ks. Marka Wittbrota SAC oraz Jana Lebensteina.

Poza tym ciekawi co dzieje się w świecie filozofii dziś, będą mieli okazję zapoznać się z antynomiami współczesnej kultury oraz recenzjami ważnych publikacji książkowych z dziedziny filozofii polityki i historii filozofii. Periodyk do nabycia w Wydawnictwie UKSW. Periodyk do nabycia w Wydawnictwie UKSW.

Grzegorz KURP SAC

(InfoSAC)

Recogito nr 81 (lipiec-grudzień 2016)