Stała Matka Ukraińska

Bez tytułu (Sarny, 2013) © SAC

Stała Matka Ukraińska

Stała Matka Ukraińska
nad pożogą, nad cierpieniem,
nad miastem, które umarło
zastrzelone na ulicy.

Stała Matka Ukraińska
nad tym światem zniewolonym,
wołającym o ratunek,
o nadzieję w załamaniu.

Stała Matka Ukraińska
nad mogiłą bezimienną,
tak, to moje dziecko, woła,
moja miłość zeszpecona.

Stała Matka Ukraińska
nad zastępem wrogich rakiet,
lasem krwi i zniczem trwogi,
w bólu, żalu niepojętym.

Stała Matka Ukraińska
łzami zlana, współżałobna,
tak jak dawniej, tak i teraz,
cierniem serca zło zwycięża.

              Środa Popielcowa, 2 marca 2022 r.

 

ЯН СОХОНЬ 

Стояла Мати Українська

Стояла Мати Українська
над пожогою, над стражданням,
над загиблим містом
застреленим на вулиці.

Стояла Мати Українська
над цим поневоленим світом,
волаючи про порятунок,
про надію в цьому зламі.

Стояла Мати Українська
Над безіменною могилою,
Так, це моя дитина, вила,
моє знівечене кохання.

Стояла Мати Українська
Під сотнею ракет ворожих,
В лісі крові і вогню тривоги
в болю, в горі незбагненному.

Стояла Мати Українська
в сльозах і в жалобі,
як і раніше, так і зараз,
терням серця зло перемагає.

   Попільна срoда, 2 березня 2022 року

                                  przełożyła Olena Stepaniuk

Jan SOCHOŃ

Jan Sochoń – ksiądz katolicki, poeta, krytyk literacki, eseista, filozof kultury i teolog, biograf i wydawca pism bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Profesor zwyczajny zawodowo związany z UKSW i do niedawna z Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z „Nowymi Książkami”, „Toposem”, „Teologią Polityczną” oraz Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, P.E.N. – Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor książek naukowych, literackich, tomów wierszy i antologii. Ostatnie z nich to: Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury (2021); Nie pocieszaj się, tylko płacz (PIW, premiera 23 marca tego roku). Mieszka w Warszawie. Strona internetowa: jansochon.pl

Recogito, rok XXIV, luty 2023