Świętość jest przygodą!

Po deszczu (Paryż, 2021) © Stanisław Stawicki

W moim dzisiejszym kazaniu z okazji Wszystkich Świętych zacytowałem francuskiego pisarza urodzonego w Paryżu (miejsce zobowiązuje), jednego z najwybitniejszych pisarzy katolickich XX wieku, Georgesa Bernanosa (1888-1948). W Polsce znany jest głównie z takich powieści jak Pod słońcem szatana czy Pamiętnik wiejskiego proboszcza.

Po deszczu (Paryż, 2021) ©.Stanisław Stawicki

W ciągu sześćdziesięciu zaledwie lat swego życia ten francuski katolik widział Europę nękaną mrokiem I wojny światowej i zawieruchą hiszpańskiej wojny domowej. Później, w czasie II wojny światowej, zmuszony był oglądać rozpruwanie wnętrzności swojej ojczyzny jako uchodźca w Ameryce Południowej. Sam, w okopach nad Sommą i pod Verdun, doświadczył ran wojennych, których ślady nosił do końca życia. Wszystko to uwiarygodniało jego stwierdzenie: „Przyszło mi żyć w obrzydliwych czasach”.

Jednak powieści Bernanosa nie zadawalają się li tylko demaskowaniem głębi zła jakie istnieje na świecie. Autor wskazuje też na światło, które nieustannie przeszywa tę ciemność. Jest nim świętość!

Georges Bernanos (lata 40. XX wieku w Brazyli) ©.BnF, Paris

Według Bernanosa świętość stanowi wyzwanie najwyższe. „Albo to, albo utrata siebie – pisze. – Nasz Kościół jest Kościołem Świętych. Jeżeli ktoś przychodzi do niego z podejrzliwością, ujrzy jedynie zamknięte drzwi, ogrodzenia i okienka kasowe; coś na kształt żandarmerii duchowej. Ale nasz Kościół jest Kościołem Świętych. By stać się świętym, który biskup nie oddałby swojego pierścienia, mitry i pastorału? Który kardynał nie oddałby swojej purpury. Który papież – białej szaty, kamerzystów, Gwardii Szwajcarskiej i całej doczesnej potęgi? Któż z nas nie chciałby wyruszyć w tę wspaniałą przygodę. W rzeczy samej – świętość jest przygodą, wręcz jedyną przygodą jaka istnieje. Kto to zrozumiał, ten dotarł do sedna wiary katolickiej”.

Stanisław STAWICKI

Paryż, 1 listopada 2021 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 do 2020 roku był kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie. Od grudniu 2020 do lipca 2021 pracował w bazylice Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukrood 1983 roku stolicy konstytucyjnej Wybrzeża Kości SłoniowejWe wrześniu 2021 rozpoczął pracę w parafii Świętego Jakuba i Świętego Krzysztofa w Paryżu.

Recogito, rok XXII, listopad 2021