Synagoga w Brodach i inne wiersze

Ruiny synagogi (Brody, 2007) © Wikimedia

Synagoga w Brodach

Okna – oczodoły – zwierciadła duszy
za nimi kantor rzezał kunsztowny nigun
kolumnę napowietrznego ołtarza Słowa
a dziś panoszy się tu zielsko zwycięskie

zwalone sklepienie – modlitwa o potop
co  oczyści ziemię wbrew bożej obietnicy
gdzie byłeś – o Panie na rzeź prowadzonych
– obdarzasz wybraniem by przyjąć całopalenie ludu

wodnistooka niepamięć przegląda się
w trwaniu krzepkiego ciała ruiny

 

* * *

Nie myślałem że tu kiedykolwiek dotrę
wszak świątynia ta jest upiorem
skałą pośród nowego życia
innym toczącego się łożyskiem
ruina to warowna
dostępu broni do wnętrza
co było to było a teraz wara
przygodnym wędrowcom
                                i późnym wnukom
od niewypowiadalnego imienia Zagłady

a jednak przypadkiem odnalazłem
starą ilustrację jak okno uchylone
z pozoru brak szczegółów
właściwie tylko przeczucie
że nad mroczną salą
szumią konary sklepienia
na których wygnańcy rozwiesili
fragmenty psalmów jak niegdyś harfy
na wierzbach nad brzegami Babilonu
realny zda się tylko modlitw dym kadzidlany

miejsce skąd wstępowały do Boga
nigdy już nie będzie puste

 

Kapliczka pod Satijowem

Między dwie otchłanie rzucona kapliczka
znak prośby dziękczynienia bądź oczekiwania
niebo zbyt wysokie by doleciał tam krzyk mordowanych
a modlitwa… trzeba wierzyć
skoro idący na śmierć nie porzucali nadziei

z niebios spływa cisza gorzko-słodka
na kapliczkę gdzie czuwa zwęglona figura
wiernego do końca męczennika-wyznawcy
strażnika wsi i dróg których nie ma
powiernika strapień i snów egzulów

Rafał ŻEBROWSKI

Rafał Żebrowski (1954) ur. w Gdyni, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – emerytowany polski historyk, doktor habilitowany, pisarz i poeta, autor książek, artykułów naukowych i publicystycznych, m.in.: Po-lin. Kultura Żydów polskich w XX w.(zarys, opracowanie wspólnie z Zofią Borzymińską, 1993);  Mojżesz Schorr i jego listy do Ludwika Gumplowicza (1994); Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie. 1918-1939. W kręgu polityki (2012). Jest siostrzeńcem Zbigniewa Herberta, autorem prozy biograficznej o wuju Kamień, na którym mnie urodzono (2011). Mieszka w Warszawie.

Recogito, rok XXIII, maj 2022