Polskie nazwy

„Nazwiska wielu sławnych Polaków zostały uczczone w całym świecie w ten sposób, że dały imię miastom, wioskom, portom, górom, lodowcom, rzekom, przełęczom itp. Do dzisiejszego…

Więcej Polskie nazwy