Tryptyk  paschalny A.D. 2003

Rafał Jaworski, Chrystus z Kaplicy Jasnogórskiej ©.Rafał Jaworski / fot. Beata Mendrek


Wielki Czwartek

W dzień Pańskiej Wieczerzy,
w noc krwawego potu
myślę o polityce i, mój Boże, Ojczyźnie.
Gdzież tu
uniwersalność odkupienia!

Wzdrygam się
i pędzlem piszę twarz
Matki Boskiej z La Salette,
która płacze.


Wielki Piątek

Modlę się
przy grobie
jeszcze pełnym Chrystusa.

O mogiłę
dla mojego lęku
przed Jego miłością.


Wielka Sobota

Święcenie potraw –
post umysłu,
dziękczynienie.

Rafał JAWORSKI

Rafał Jaworski. Urodzony w 1952 roku. Absolwent AGH Kraków. Wydał książki poetyckieCywilizacja lepszego jutra (1991), Wierni i wybrani (2007), Wyznania nieomal ostateczne (2009), Wiersze poniekąd turystyczne (2010), Głębia interpunkcji (2012), Fermenty i scalenia (2017), Wiersze które trudno sądzić za pedagogikę wstydu (2019), Aktywa, pasywa (2022), a także trzy zbiory esejów, ostatnio Miasto i rubieże słowa. Tworzy ikony i obrazy sakralne. (www.ikony.tychy.pl).

Recogito, rok XXIV, kwiecień 2023