Bauman. Postscriptum

Zygmunt Bauman (Asyż, 2016) © Diocesi du Assisi

Nie piszcie proszę, że Bauman to stalinowiec, a jego druga żona to córka Bieruta, która wychowała w Polsce najbardziej wrogie Kościołowi środowisko socjologów. Wiem! Wiem też, że alians głowy Kościoła katolickiego i teoretyka „płynnej nowoczesności” był i jest niełatwy do przyjęcia, zarówno dla tych z lewej, prawej jak i Bożej strony Kościoła. Niełatwo dziś rozstrzygnąć, czy w gruncie rzeczy Zygmuntów Baumanów było wielu, czy może biegła jednak przez całe jego życie jakaś linia ciągła, która łączyła wszystko w spójną całość…

Jednym z ostatnich wystąpień Baumana było przemówienie wygłoszone 20 września 2016 roku w Asyżu podczas międzyreligijnego spotkania na rzecz pokoju. Bauman pojawił się na nim jako przedstawiciel osób niewierzących. Doszło wówczas do rozmowy z papieżem Franciszkiem – najpierw podczas wspólnego obiadu, a następnie na audiencji prywatnej. Towarzysząca mu wtedy Aleksandra Jasińska-Kania wspomina: „Dzięki determinacji papieża w upominaniu się o los wykluczonych Zygmunt zobaczył światełko w tunelu w drogiej mu walce z nierównością”.

Zygmunt Bauman zmarł 9 stycznia 2017 roku w Leeds w wieku 92 lat, odchodząc, jak napisała jego druga żona, do „płynnej wieczności”.

Stanisław STAWICKI

Jamusukro, 8 maja 2021 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 do 2020 roku był kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.W grudniu 2020 rozpoczął pracę w bazylice Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro, od 1983 roku stolicy konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej.

Recogito, rok XXII, maj 2021