Przygoda

Jan Sochoń (Warszawa, 2021) © Wojciech Drozdowicz

Już czas zamknąć oczy. Niech nie oglądają
tych ciemności, tego schyłku stworzenia.
Niech nie zamartwiają krajobrazu, śpiewu
przestworzy, ziarna czuwającego w ziemi.
Niech ta przygoda, przewidziana od zarania,
skończy się żałobliwie ostatecznym hymnem.
Niech wieczna szczęśliwość odsłoni wszystko
na co czekaliśmy tak długo, z taką powagą.
Tylko kto ją zdobędzie, kto na nią zasłużył,
kto przetrwał w ciele bez grzechu i pychy?

Już czas zamknąć oczy. Niech nie oglądają
tej miłości, która wiodła mnie nocą i dniem,
w bólu, i w grzechu, i w ciemnej spiekocie lat. 
Aż do dzisiaj. Dzisiaj mam tylko ścieżkę
bielańskiego lasu, muzykę wszystkich źródeł.
Mam kościół, który w niedzielę zaczyna żyć,
bo widzę krew na jego wargach, odczuwam
jego ciężko bijące serce, pustkę po nieobecnych.

Już czas zamknąć oczy. Niech nie oglądają
tego świata, który nie sprawdził się w chwilach
najtrudniejszych, niewolnych od sytuacji bez
wyjścia, śmiertelnych. Mimo to chciałbym
ten świat jeszcze wesprzeć, ale brak mi tchu,
brak rozeznania i czułości, która zawsze ocala.

26 marca 2021 r.

Jan SOCHOŃ

Ks. Jan Sochoń (ur. 1953) – profesor, filozof kultury, poeta, krytyk literacki i eseista; biograf i wydawca pism bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kieruje Katedrą Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, uczy też w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z redakcjami  różnych czasopism i Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, P.E.N. – Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu a także innych gremiów naukowych. Jego utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, serbski, chorwacki, ukraiński; zostały nadto zamieszczone w kilku zagranicznych antologiach. Niekiedy wyróżniany pochwałami literackimi, nominowany do nagrody Nike i nagrody Józefa Mackiewicza. Ostatnio opublikował: Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury (Lublin 2021) oraz tom wierszy Krzew winny (Bydgoszcz 2020). Mieszka w Warszawie. Strona internetowa: jansochon.pl

Recogito, rok XXII, maj 2021