Bliski Wschód – starożytność we fragmentach

Okładka albumu (2014) ©.Infolio

Fragments du Proche-Orient [Bliski Wschód we fragmentach] to tytuł nowego albumu, opublikowanego przez oficynę Infolio przy współpracy  Muzeum Archeologii szwajcarskiego kantonu Vaud.

Autorzy tej publikacji, znawcy i badacze archeologii Bliskiego Wschodu, Patrick Maxime Michel, Michel Al-Maqdissi, Maria Campagnolo-Pothiou, Matteo Campagnolo wraz z Loriane Busien, dokonali pierwszej naukowej prezentacji bogatej kolekcji jednego z luminarzy francuskiej orientalistyki Réné Dussaud. Publikacja ukazała się z okazji nowej wystawy, którą można było obejrzeć w willi rzymskiej, w nowym dziale Muzeum Archeologii w Lozannie.

Réné Dussaud (1868-1958) był jednym z najwybitniejszych francuskich badaczy i archeologów starożytnego Bliskiego Wschodu. W latach 1895-1901 kierował Katedrą Epigrafii Semickiej w Collège de France i  pierwszymi pracami wykopaliskowymi w Syrii. W 1910 roku został profesorem École du Louvre i założycielem periodyku „Syrii”, a od 1928 roku dyrektorem Działu Sztuki Bliskiego Wschodu w Luwrze. Autor licznych prac z archeologii i sztuki Bliskiego Wschodu, między innymi „Les Arabes en Syrie avant I’Islam. L’art phénicien” [Arabowie w Syrii przed islamem. Sztuka fenicka].

Bogata kolekcja Dussaud w Kantonalnym Muzeum Archeologii i Historii w Lozannie obejmuje 180 obiektów, począwszy od XIX wieku p.n.e. Znaczna większość tych artefaktów pochodzi ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego: Grecji, Cypru, Turcji, Tunezji, Libanu, Syrii i Egiptu. Katalog Fragments du Proche-Orient to prezentacja bogatych zbiorów Dussaud w kilku odsłonach. Pierwsza to obiekty dotyczące epigrafii (między innymi siedem tabliczek z pismem klinowym z Babilonii), druga jest zbiorem przedmiotów kobiecych (maski, statuetki oraz biżuteria), a kolejne dotyczą świata chrześcijańskiego i kultury syryjskiej, nadto ceramiki i terakoty, zbiorów monet i kolekcji egipskiej. Publikacja zawiera nowy naukowy i ilustrowany katalog tej kolekcji oraz bibliografię.  

Dariusz DŁUGOSZ

Dariusz Długosz. Urodził się 1962 roku w Szczecinie. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Ecole du Louvre w Paryżu. Specjalizuje się w archeologii i filologii biblijnej. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi pismami poświęconymi Biblii, między innymi „The Qumran Chronicle”, „The Biblical Archaeology Review”, „Przegląd Orientalistyczny”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”.

Recogito, nr 76 (kwiecień-sierpień 2014)