Czas rzeki (IV)

Bez tytułu (Strasburg, 2008) © Líria Dora Orłowska

Rzucone, powalone, rozerwane w spojrzeniu rzeki nagie ciała drzew toną powoli w ciemnej toni.

Líria Dora ORŁOWSKA

Líria Dora Orłowska – pisze, maluje, fotografuje, tłumaczy teksty. Współpracuje z paryskim czasopismem literackim „La Barque”. Obecnie mieszka w Strasburgu.

Recogito, nr 76 (kwiecień-sierpień 2014)