elegia wieczorna, czyli tajemna nitka kładki

Kepsydra Jarosława Mikołajewicza (Gniezno, 2019) ©.wlkp24.info

pamięci Jarosława Mikołajewicza

umarł jarek druh i powiernik tak po prostu
wziął i umarł z tym swoim-nie-swoim sercem

był zdolnym poetą i wybitnym prawnikiem
przekonanym o nadrzędności litery prawa

przed laty lubiliśmy wspólnie kłaść się na nagiej
chłodnej trawie by pod gwiaździstym niebem
nad jeziorem świętokrzyskim vis a vis kustodii między
wzgórzem winiar a wzgórzem lecha zwieńczonym
tysiącletnią gotycką katedrą dyskutować o imponderabiliach

lubiliśmy też szlifować gnieźnieńską kareję która wtedy
nie była jeszcze w połowie deptakiem i przyglądać się
zgrabnym nastoletnim rówieśniczkom marząc o
równie zgrabnej dojrzałej pannie dla siebie

dziś zostałem sam w smudze cienia ciągle niegotowy
by stanąć na tajemnej nitce kładki tymczasem dobranoc
wam rodzino i miasto mego domu dobranoc jarosławie
który być może wiesz już co nas czeka na niewidzialnym

drugim brzegu

12-22 września / 07-09 października 2020

Maciej KRZYŻAN

Maciej Krzyżan (1965 -).  Poeta. Opublikował kilka tomików wierszy, ostatnio tomik Duszyczka (2019). Mieszka w Gnieźnie.

Recogito, rok XXI, listopad 2020