Historia pewnej Masajki

Rebeka Ndiuni (pierwsza z prawej) na mszy dziękczynnej w rodzinnych stronach (Kiteto, 2021)  ©.Suore Missionarie Pallottine, Roma

Kilka dni temu przeczytałem na rzymskim portalu Sióstr Pallotynek ciekawy artykuł autorstwa jednej z nich, siostry Bazylii Jacob z Tanzanii. Opowiada w nim historię pewnej Masajki, Rebeki Ndiuni, która niespełna rok temu złożyła pierwsze śluby w zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, stając się tym samym pierwszą pallotynką pochodzącą z wiernie strzegącego własnej tradycji i kultury plemienia Masajów.

Otóż, zgodnie z masajskim zwyczajem, każda kobieta przeznaczona jest do zamążpójścia, macierzyństwa oraz opieki nad rodziną i stadem bydła. Wszystko to, włącznie z nią, jest własnością męża i całej wspólnoty. Masajowie, podobnie jak wiele innych plemion zamieszkujących Kenię i północną Tanzanię praktykują poligamię. Ani misjonarzom, ani władzom kolonialnym nie udało się „wyplenić” starej afrykańskiej tradycji, wedle której bogactwo mierzy się nie tylko wielkością stada, ale również liczbą żon i dzieci. Tak też Masajowie w wydaniu męskim mają zazwyczaj kilka żon, które negocjują – płacąc za nie posag – zaraz po ich urodzeniu.

Nasza bohaterka, Rebeka, nie była zwolniona z tej tradycji. Ojciec ma 4 żony i 23 dzieci. Wiedząc jaka przyszłość ją czeka, w wieku 11 lat uciekła z rodzinnego domu. Dzięki Opatrzności Bożej trafiła pod opiekę zakonnic (Sióstr Pasjonistek od św. Gemmy Galgani), które umożliwiły jej edukację. Siostry prawie przez 10 lat troszczyły się o nią i wspierały w przezwyciężaniu wielu trudnych sytuacji, przez które musiała przejść. Tam też rodziło się jej zakonne powołanie.

Siostra Rebeka (Arusza, 2020) ©.Suore Missionarie Pallottine, Roma

Pewnego dnia Rebeka spotkała siostrę Dorotę, pallotynkę. Od tego spotkania rozpoczęła się duchowa podróż, która zaprowadziła Rebekę w progi sióstr pallotynek. 7 grudnia 2020 roku w Arusza (Tanzania), wraz z czterema innymi pallotynkami, Rebeka złożyła pierwsze śluby zakonne. Zaś 23 maja tego roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, pojawiła się po raz pierwszy jako zakonnica wśród swojego ludu – Masajów z Kiteto. Ubrana w biały habit, w towarzystwie kilku sióstr ze wspólnoty, stanęła wśród swoich najbliższych, by razem z nimi dziękować Panu Bogu za dar powołania.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz Oleserian, krewny siostry Rebeki, również Masaj. W uroczystości wziął udział tłum gości ciekawy odmiennej historii jednej z nich. Po mszy świętej siostra Rebeka opowiedziała drogę swego powołania wyrażając radość ze służby Bogu w życiu zakonnym. Ojciec i dziadek udzielili jej błogosławieństwa przyrzekając, iż odtąd nie zabronią żadnemu ze swoich dzieci, aby podążało za wybranym przez siebie powołaniem. Siostra Rebeka otrzymała tradycyjne prezenty: cztery krowy, dwie kozy i dwie owce. Tego dnia, na wspólne biesiadowanie, przyrządzono dwa cielaki i kilka kóz. Nikt nie odszedł głodny.

Tym sposobem do rodziny pallotyńskiej, której założyciel pozostawił w spadku promowanie „drogocennej rozmaitości w Kościele”, dobiło kolejne afrykańskie plemię Masajów. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy!

Stanisław STAWICKI

 Jamusukro, 11 czerwca 2021 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 do 2020 roku był kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.W grudniu 2020 rozpoczął pracę w bazylice Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro, od 1983 roku stolicy konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej.

Recogito, rok XXII, czerwiec 2021