Nie pocieszaj się tylko płacz*

Jan Sochoń podczs prezentacji obrazów Witolda Urbanowicza (Paryż, 2017) ©.Anna Sobolewska

Wasilków

Jestem tu obcy, nierozpoznawalny,
w kościele widzę tylko cienie twarzy,
bardzo zbolałe, pozbawione blasku.

Idę ulicą dawnego dzieciństwa,
wypatrując śladów, które pozostały.

Moje serce nie wie, że bije żałobnie,
że kończy się życie, które nie zna końca.

A Bóg, choć ukryty, łaskami się darzy.Czy

Nie mam już wiele czasu, by pytać,
zanurzać dłonie w gorącym piasku,
wsłuchiwać się w narastającą ciszę,
kiedy winogrona owocują
ku powszechnemu szczęściu.

Chcę wiedzieć tylko jedno:
gdy zgasną moje oczy,
czy będę mógł rozmawiać
bez słów, w radości, czułości,
w pełnym zrozumieniu.

Czy będę nadal kochał tych,
których bez granic ukochałem,
przy Twojej, Boże, łaskawości.

Bez żadnych między nami niedomówień?

Jan SOCHOŃ

*Wiersze pochodzą z tomu Nie pocieszaj się tylko płacz, przygotowywanego do wydania przez Państwowy Instytut Wydawniczy; data premiery luty 2022 rok.

Ks. Jan Sochoń (ur. 1953) – profesor, filozof kultury, poeta, krytyk literacki i eseista; biograf i wydawca pism bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kieruje Katedrą Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, uczy też w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z redakcjami  różnych czasopism i Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, P.E.N. – Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu a także innych gremiów naukowych. Jego utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, serbski, chorwacki, ukraiński; zostały nadto zamieszczone w kilku zagranicznych antologiach. Niekiedy wyróżniany pochwałami literackimi, nominowany do nagrody Nike i nagrody Józefa Mackiewicza. Ostatnio opublikował: Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury (Lublin 2021) oraz tom wierszy Krzew winny (Bydgoszcz 2020). Mieszka w Warszawie. Strona internetowa: jansochon.pl

Recogito, rok XXII, czerwiec 2021