Nie przegap! Jutro imieniny najbardziej wpływowej kobiety świata

Kościół Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano (2020) © Stanisław Stawicki

8 września wspominaliśmy w liturgii Kościoła dzień narodzin Najświętszej Maryi Panny. W Polsce święto to ma także swoją własną nazwę: „Matki Bożej Siewnej”. Był bowiem taki zwyczaj nad Wisłą, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól brano się do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Co więcej, do ziarna siewnego mieszano ziarna wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj.

Natomiast jutro, 12 września, obchodzić będziemy imieniny Matki Bożej. W rzeczy samej, Kościół wspomina tego dnia Najświętsze Imię Maryi. Po raz pierwszy w liturgii zaczęto czcić imię Maryi w Hiszpanii w roku 1513. Największą jednak popularność miało to święto w Polsce, Austrii i Italii, a wiązało się ze zwycięstwem Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 roku. Król Jan był wielkim czcicielem Maryi. W drodze na odsiecz wiedeńską zatrzymał się na modlitwę w sanktuarium Maryjnym w Piekarach Śląskich. W dniu Narodzenia Maryi wojska polskie przybyły pod Wiedeń. 12 września król wraz z wojskiem uczestniczył we Mszy świętej na podwiedeńskim wzgórzu Kahlenberg, podczas której przyjął Komunię świętą. Na chorągwiach rycerskich polecił wypisać imię Maryja. Z takim też okrzykiem wojska polskie ruszyły do bitwy z Turkami.

Po zwycięskiej bitwie król napisał do papieża Innocentego XI: Venimus, vidimus, Deus vicit – „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężył Bóg”. Innocenty XI, wdzięczny Bogu za zwycięstwo wiedeńskie przez przyczynę Matki Bożej, ogłosił dzień 12 września świętem Imienia Maryi w całym Kościele.

Niestety, w 1970 roku – w duchu liturgicznej reformy posoborowej – wspomnienie Imienia Maryi wyskoczyło z rubryk kościelnych. Dopiero po zamachu terrorystycznym z 11 września 2001 roku, Jan Paweł II nakazał przywrócić w Mszale Rzymskim wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi na dzień 12 września. W rzeczy samej, bitwa pod Wiedniem trwała dwa dni. Jej rozstrzygnięcie nastąpiło w niedzielę 12 września. Jako datę bitwy podaje się też często 11 września (jej początek) – zwłaszcza od czasu zamachu na Word Trade Center. Przyjmuje się bowiem, iż muzułmańscy terroryści nieprzypadkowo wybrali ów dzień. W tradycji muzułmańskiej klęska, jaką zadał Jan III Sobieski wojskom wezyra Kara Mustafy, była „rzezią muzułmanów”. Czy zamachy na WTC były „zemstą” na chrześcijanach po latach?! Terrorystyczna logika, chory sposób myślenia i fanatyzm czynią tę pozornie absurdalną wersję prawdopodobną…     

Tak czy inaczej, w Rzymie, przy Forum Trajana, stanął barokowy kościół poświęcony Najświętszemu Imieniu Maryi, po to, by upamiętnić Odsiecz Wiedeńską z 12 września 1683 roku. Kościół zbudowany został na planie elipsy. Bardzo wysoki bęben kopuły ma osiem par podwójnych pilastrów korynckich, pomiędzy którymi znajduje się osiem dużych okien. Pod nimi zaś ołtarz główny i sześć bocznych kaplic. W jednej z nich – kaplicy dedykowanej św. Józefowi – znajduje się na ołtarzu mały obraz, który przedstawia św. Wincentego Pallottiego. Z pewnością dlatego, iż Pallotti intensywnie apostołował w tej wypełnionej po brzegi historią dzielnicy Rzymu zwanej „Monti” – położonej na wschód od Forum Romanum. Poza tym, nieopodal kościoła znajduje się rodzinny dom Salvatich oraz Pia Casa di Carità założona przez Pallottiego w 1838 roku – kolebka Sióstr Pallotynek. W kościele tym znajduje się również grób Magdaleny i Jakuba Salvati.

I jeszcze jedno. W 2015 roku pokazywano w polskich kinach film pt. Mary’s Land (Ziemia Maryi). Ta długometrażowa projekcja – łącząca elementy faktu i fikcji – opowiada o ludziach, którzy twierdzą, iż doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją. Adwokat Diabła otrzymuje więc misję: odnaleźć kobietę, która wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to dokonuje wielkich zmian w świecie. Ów Agent dociera do różnych ludzi: modelki, lekarza przeprowadzającego aborcje, tancerki z Las Vegas, prostytutki, księdza… Wszyscy mówią to samo. Wszyscy chcieli porzucić swoje dotychczasowe życie i zacząć na nowo. Wszystkich palił jakiś dziwny ogień w sercu. Ale, nie mieli siły! Wołali o pomoc. Coś skierowało ich do domu kobiety mającej moc, by zmieniać życie. Weszli. Rozpoczęła się lawina zmian. Mary’s Land to film o najbardziej wpływowej kobiecie świata. Jutro Jej imieniny. Nie przegap!

Stanisław STAWICKI

Rzym, 11  września 2020 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 roku jest kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.

Recogito, rok XXI, wrzesień 2020