Pochwała bezmiaru. Dumka na XXIV Niedzielę Zwykłą

Bezmiar (2020) Witolda Urbanowicza © Witold Urbanowicz

Życie potrafi często wymknąć się nam spod kontroli i nieźle dać w kość. Nie wszystko da się przecież przewidzieć. W dzisiejszej Ewangelii (Mt 18, 21-35), Piotr zdaje się być głosem tych, którzy chcieliby wszystko kontrolować: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? – pyta. Czy aż siedem razy?”

Rabinacka teoria miłosierdzia i przebaczenia zakładała, że można darować trzy razy, a najwyżej cztery. Piotr uważał więc, iż jego „7” to liczba mocno wyśrubowana. W odpowiedzi usłyszał: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. Pan Jezus przekracza tę hiperbolę i daje Piotrowi do zrozumienia, iż przebaczenia – jak wszystkiego innego w życiu – nie da się kontrolować. Tak jak nie można przestać oddychać, by żyć, tak też – nie można przestać przebaczać! Innymi słowy, Jezus sugeruje Piotrowi, by przekształcił przebaczenie w sposób życia.

W rzeczy samej, w Biblii liczby nigdy nie są tylko liczbami. Tak jak w życiu codziennym, kiedy posługujemy się liczbami, które wykraczają poza ich materialne znaczenie. Wystarczy chociażby pomyśleć o takich zwrotach jak: „Wypijmy po jednym?”; „No niech pan mu powie dwa słowa!”; albo: „Dzielić włos na cztery”. Liczby te znaczą o wiele więcej niż to, o czym mówią. Podobnie jest z liczbami w języku biblijnym. Liczba „7” wskazuje na pełnię i doskonałość. Kiedy więc Piotr rzuca takową w związku z przebaczeniem, przekonany jest, że robi coś na maksa!

A co na to Jezus?

„Piotrowego maksa” przemienia w bezmiar. Tylko bowiem bezmiar może być jednostką miary miłości, a zatem i przebaczenia. „Miarą miłości jest miłość bez miary” – mówił św. Bernard z Clairvaux. Można więc rzec: „Miarą przebaczenia jest przebaczanie bez miary!”. 

Stanisław STAWICKI

Rzym, 13  września 2020 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 roku jest kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.

Recogito, rok XXI, wrzesień 2020