po co komu wiersz

Tadeusz Borowski (1922-1951) © Archiwum

                                                 Tadeuszowi Borowskiemu

czy po wojnie pozostanie poezja
może spopieli się słowo do cna
i właściwie po co komu miano by
pisać skoro żaden wiersz nie uratował
świata przed wybuchem żaden tomik
nie ułatwił wojennej tułaczki
lepiej by było poetom nigdy się
nie narodzić skoro żaden nie ocalił
człowieka w człowieku

Mysłowice, 12 kwietnia 2022 r., Wielki Tydzień, 48. dzień wojny

Katarzyna KUROCZKA

Katarzyna Kuroczka (1977) ur. w Chorzowie. Poetka, eseistka, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych. Stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie literatury (2014, 2018). Współpracowała z instytucjami kultury na Górnym Śląsku, m.in. była kierownikiem działu krytyki literackiej miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”. Autorka licznych tekstów naukowych, publicystycznych, eseistycznych i literackich oraz wywiadów z ważnymi postaciami kultury i nauki, m.in. z Wiesławem Myśliwskim, Henrykiem Wańkiem, Krzysztofem Czyżewskim i Weroniką Murek. Jej wiersze były tłumaczone na język rumuński i czeski. Najnowszy e-tomik poezji smuga (2021) dostępny jest na stronie Kuźni Literackiej. Fragmenty dramatu Ja, Gustaw (2014) były emitowane na antenie Radia Katowice. Mieszka w Mysłowicach.

Recogito, rok XXII, kwiecień 2022