przedwieczerze

Bez  tytułu (Kraków, 2015) © Zuzanna Krzyżan

malinowy budyń nieba –

na stole nowalijki przyprawione
sosem vinegrette powietrze jakby
zatrzymane w kadrze z sąsiedniego
pokoju sączy się muzyka nino
roty mija osiem i pół tygodnia bez
nałogu o którym wciąż przypomina
żółto-brązowy palec

nagle śpiew dzwońca kryjącego się
w brzezinie tuż za szeroko otwartym
oknem więc i ja snuję sobie samemu
opowieść o darowanym dniu który
domyka się powoli ulotnym śladem –

malinowy budyń nieba
nino rota
dzwoniec
nasłuchuję
zapadam 

sen

                                        13 maja 2020 r.

Maciej KRZYŻAN

Maciej Krzyżan (1965 -).  Poeta. Opublikował kilka tomików wierszy, ostatnio tomik Duszyczka (2019). Mieszka w Gnieźnie.

Recogito, rok XXI, czerwiec 2020