Sadzik i jego testament

Małgorzata Sańko (Gdańsk, 2015). Fot. Marek Wittbrot © Recogito

W Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w grudniu 2016 roku ukazał się siódmy tom „Studiów z filozofii Boga religii i człowieka”. Kolejny naukowy zeszyt tym razem, w przeważającej części, poświęcony został zmarłemu w Osny pod Paryżem w 1980  roku pallotynowi, ks. Józefowi Sadzikowi. Pierwsza część publikacji, zatytułowana Sadzik i jego testament, pozwala czytelnikowi poznać różnorodność zainteresowań autora, jego reminiscencje literackie i filozoficzne. Nie uciekał on od zgłębiania tajemnicy bytu i ważności pierwiastka Bożego w każdym ludzkim poczynaniu.  Rozważania paryskiego pallotyna były rodzajem zapisów własnego doświadczenia, zdobywanego podczas przygotowywania się do posługi kapłańskiej, poczynając od stawiania pierwszych kroków w seminarium, poprzez studia  teologiczne we Fryburgu oraz pracę w Osny i w Paryżu. Józefowi Sadzikowi, księdzu erudycie, przez własne niedługie życie przyświecało wiele nowatorskich idei. Był on entuzjastą i zapaleńcem godzenia sztuki z religią. W Bogu widział zawsze i wszędzie Największego Artystę. Dlatego w domu przy rue Surcouf w Paryżu nie panowała martwota, a pamięć jego twórcy przypominają i ci, co go znali, i inni, tacy, którzy jedynie czerpali z osiągnięć jego pracy.

Druga część „Studiów” zatytułowana Antynomie Kultury zawiera teksty dotyczące teologii i sztuki, zarówno w języku polskim i angielskim. Znajdziemy w niej takich autorów jak Jan Sochoń, Jacek Grzybowski, Jarosław Babiński, Andrzej Wierciński.

Przypomnienie postaci Józefa Sadzika i jego działalności poza granicami kraju, w czasach, kiedy większość Polaków miała ograniczoną wolność osobistą oraz zakaz wyrażania własnych poglądów i przekonań, to przyczynek nie tylko do historii polskiej emigracji, lecz dziejów kultury polskiej. Z pewnością warto obejrzeć się wstecz i zatrzymać się nad tym, co nadal jest nie bez znaczenia.

Małgorzata SAŃKO

Małgorzata Sańko – studentka II roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Recogito, nr 81 (lipiec-grudzień 2016)