Smutna wiadomość i wielki żal

Lech M. Jakób i siostra Małgorzata na dworcu w Kołobrzegu (2017) ©.Archiwum prywatne

Odszedł poeta Lech M. Jakób, zmarł nagle w szpitalu w Szczecinie 13 sierpnia 2021 roku. Prowadził pomorski portal literacko-artystyczny “Latarnia Morska”, na łamach którego prezentował aktualny dorobek pisarzy oraz ukazujące się na Pomorzu pisma, w tym również treść kolejnych numerów “Toposu”. Urodził się 15 grudnia 1953 roku w Białogardzie. Od 1964 roku mieszkał w Kołobrzegu. Debiutował tomikiem Psy mojej młodości (1981). Jest autorem zbiorów wierszy i aforyzmów, powieści i opowiadań dla dzieci, m. in. Kruk najbielszy (1983), Romsky (1984), Karamarakorum (1986), Drapieżcy (2000), Poradnik złych manier (2007), Ciemna materia (2013), Rzeczy (2017), Błahostki (2021). Publikował felietony, recenzje, polemiki pod kilkoma pseudonimami. W wierszach z wyboru Zielony promień (2003), za który otrzymał nagrodę im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, napisał o niepokojach poznawania sensu wybranej drogi, o wątpliwościach wobec podejmowanych decyzji, o próbach zrozumienia własnego miejsca w rzeczywistości koniecznej, a nie do końca pojętej: „moja niewinność zabłądziła / wśród ścieżek dzieciństwa // ileż traw  / ileż butów zdeptałem / w poszukiwaniu drogi // a i powrotu nie ma // zostało zdziwienie // przynajmniej to” (Zdziwienie). Kołobrzeski poeta Lech M. Jakób zostawia nam w testamencie nie tylko „zdziwienie”, niepewność, ale też podziw dla świata, w jakim żył, a nade wszystko zadziwienie pięknem i tajemnicą istnienia: // haustami chłonę chłodne tchnienia / gdy światło w czułej złudzie / rozjaśnia mroczną dolinę” (Tak pełny jestem).

Pogrzeb odbędzie się w piątek 20 sierpnia 2021 roku o godz. 13.10 na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

Teresa TOMSIA

Teresa Tomsia – poetka, eseistka, animatorka kultury. Współpracowała z miesięcznikiem „Nasza Rodzina” od połowy 1997 roku, następnie z internetowym „Recogito”, „Latarnią Morską”, „Toposem”, „Frazą”. Mieszka w Poznaniu.

Recogito, rok XXII, sierpień 2021