Czyja to łza? Poetyckie pytania Wojciecha Kassa

Wrażliwość, wyobraźnia, słowa, z tego buduje poeta, stawia dom, w którym znajdzie schronienie każdy, kto wędruje w poszukiwaniu odpowiedzi ostatecznej, nie pomijając przygodnych żab, zajęcy, zawilców, fiołków, pytań synów nad grobami przodków, wszak młodzi chcą nazwać świat po swojemu, inaczej go zapamiętać i zapisać.

Więcej Czyja to łza? Poetyckie pytania Wojciecha Kassa