Kalendarium niektórych rocznic i wydarzeń przypadających 15 maja

Do Lasek, już od przedwojnia, ściągało wiele znaczących osobistości polskiego życia intelektualnego i artystycznego. Laski zyskały swe znaczenie dzięki matce Czackiej i ks. Władysławowi Korniłowiczowi, założycielowi kwartalnika i wydawnictwa Verbum.

Więcej Kalendarium niektórych rocznic i wydarzeń przypadających 15 maja