Brat Franciszek DZICZKIEWICZ SAC (1929-2021), apostoł Wschodu

Zachwycał się pięknem przyrody, gór, stepów czy Czarnego Morza. Pozostawił po sobie wiele fotografii, które były też pasją jego życia. Podziwiał wschodnie ikony i chłonął piękno gotyckich katedr zachodniej Europy, które nie były mu obce. Kochał historię i z nostalgią wracał do swych „korzeni”.

Więcej Brat Franciszek DZICZKIEWICZ SAC (1929-2021), apostoł Wschodu

Śp. Grzegorz Młodawski (1971-2020)

Ks. Grzegorz Młodawski żył przede wszystkim misjami i miał dynamiczne plany rozwoju pallotyńskich misji w świecie. Jak sam zapewniał, modlił się za misje i o powołania misyjne dla Stowarzyszenia, gotów nawet ofiarować w tej intencji swoje życie. Miał dar nawiązywania wyjątkowo dobrego kontaktu z ludźmi, a osobiste spotkania z nim musiały zawierać charakterystyczne słowa „Królu złoty”.

Więcej Śp. Grzegorz Młodawski (1971-2020)

Kalendarium niektórych rocznic i wydarzeń przypadających 15 maja

Do Lasek, już od przedwojnia, ściągało wiele znaczących osobistości polskiego życia intelektualnego i artystycznego. Laski zyskały swe znaczenie dzięki matce Czackiej i ks. Władysławowi Korniłowiczowi, założycielowi kwartalnika i wydawnictwa Verbum.

Więcej Kalendarium niektórych rocznic i wydarzeń przypadających 15 maja