Śp. Grzegorz Młodawski (1971-2020)

Nasze Święto Patronalne A.D. 2020 jest „inne niż zwykle”. Dziś w nocy, nieco po północy nasz Współbrat, Grzegorz Młodawski, spotkał Zmartwychwstałego Chrystusa Króla „twarzą w twarz”. Niech Bóg da Grzegorzowi teraz Pełnie Życia, bez cierpień i łez… Grzegorz zawsze powtarzał „Królu Złoty”… Trwamy w modlitewnej jedności.

Zenon HANAS

* * *

Grzegorz Młodawski SAC urodził się 6 kwietnia 1971 roku w Kielcach, w robotniczej rodzinie Jana i Heleny zd. Michalec. Miał jedną siostrę Marzenę (+2018). W parafii katedralnej został ochrzczony, przynależał do grona ministrantów i przystąpił do bierzmowania (1986). W 1978 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, którą ukończył w 1986 roku, podejmując z kolei naukę w Technikum Mechanicznym (1986-1991) i uzyskując tam tytuł mechanika. Od sierpnia 1991 roku podjął pracę w Przedsiębiorstwie Usług Techniczno-Handlowych w Kielcach jako kierownik hurtowni artykułów spożywczych. W październiku 1992 roku rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, którą przerwał w marcu 1993 roku z powodów zdrowotnych i poprosił o roczny urlop. 

Do nowicjatu pallotynów w Wadowicach wstąpił we wrześniu 1994 roku i 8 grudnia tegoż roku przyjął sutannę Stowarzyszenia z rąk księdza wiceprowincjała Czesława Parzyszka. Pierwszą konsekrację złożył w Ołtarzewie, 29 września 1996 roku, na ręce księdza prowincjała Lesława Gwarka, a wieczną – 19 września 2000 roku w Rzymie – na ręce generała Stowarzyszenia księdza Séamusa Freemana. Studia seminaryjne odbył w Ołtarzewie w latach 1995-2001. W Seminarium pełnił posługę kierownika Sali Teatralnej, podczas której ujawnił duży talent organizacyjny. Święcenia kapłańskie przyjął 5 maja 2001 roku w Ołtarzewie z rąk kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego. 

Po święceniach przez rok był wikariuszem w parafii w Ożarowie Mazowieckim, a następnie został skierowany do pracy w Sekretariacie ds. Misji w Ząbkach. Początkowo odpowiadał za Referat młodzieżowy, od 2004 roku był zastępcą sekretarza ds. Misji, a po niespodziewanej śmierci księdza Stanisława Kuracińskiego (23 II 2006), został mianowany 2 marca 2006 roku sekretarzem ds. Misji i sekretarzem ds. Ewangelizacji Wschodu (ten ostatni sekretariat przybrał od 2017 roku oficjalną nazwę „Pomostu” – Pallotyńskiego Dzieła Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego). W tym czasie ksiądz Grzegorz podjął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w zakresie misjologii (w latach 2003-2007). Uwieńczył je w 2013 roku stopniem naukowym doktora teologii w dyscyplinie teologia duchowości, na podstawie rozprawy: Dzieła misyjne ks. Stanisława Kuracińskiego SAC (1936-2006) w służbie charyzmatu pallotyńskiego, którą przygotował pod kierunkiem promotora ks. dra hab. Czesława Parzyszka SAC prof. UKSW. 

Śp. Grzegorz Młodawski (1971-2020) ©.SAC Warszawa

Ksiądz Grzegorz od 2014 roku pełnił urząd radcy prowincjalnego, a w strukturach Stowarzyszenia był członkiem Generalnego Sekretariatu ds. Misji (2011), Rady Sekretariatu ds. Apostolstwa (2005-2006), Rady Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl (2008) i Rady Ekonomicznej (2020). We wspólnocie w Ząbkach pełnił od 2003 roku funkcję radcy domu. W końcu września 2020 r. zorganizował dla świeckich i duchowieństwa sympozjum w Częstochowie i w Konstancinie-Jeziornie pt. W darze dla misji’. Jubileusz 50-lecia rozpoczęcia pracy misyjnej oraz działalności Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego (1972-2022/2023)

W ostatnim miesiącu życia przeszedł bardzo ciężko Covid-19 i jego powikłania. Przebywał najpierw w szpitalu w Wołominie, a następnie został przewieziony do szpitala MSWiA w Warszawie. Niezbędną okazała się nagła i niezwykle skomplikowana interwencja chirurgiczna. Doszło do zapalenia otrzewnej i martwicy innych narządów wewnętrznych. Wynikła z tego konieczność aż trzech operacji. O jego powrót do zdrowia modliła się cała nasza Prowincja nowenną za przyczyną Sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Ksiądz Grzegorz zmarł 22 listopada 2020, krótko po północy, w uroczystość Chrystusa Króla, patronalne święto naszej Prowincji. Przeżył 49 lat, w tym 26 lat w Stowarzyszeniu i 19 lat w kapłaństwie. 

Ks. Grzegorz Młodawski żył przede wszystkim misjami i miał dynamiczne plany rozwoju pallotyńskich misji w świecie. Jak sam zapewniał, modlił się za misje i o powołania misyjne dla Stowarzyszenia, gotów nawet ofiarować w tej intencji swoje życie. Miał dar nawiązywania wyjątkowo dobrego kontaktu z ludźmi, a osobiste spotkania z nim musiały zawierać charakterystyczne słowa „Królu złoty”. Był człowiekiem zawsze uśmiechniętym, bardzo pracowitym, wielkiego serca i zatroskanym o dobro Stowarzyszenia. 

Opracował Stanisław TYLUS

Recogito, rok XXI, listopad 2020