Sadzik jako patron

Zeszyty szkolne Józefa Sadzika na wystawiew Sułkowicach (2013) © Gminna Biblioteka Publiczna w Sułkowicach

29 grudnia 2013 roku tamtejsza Gminna Biblioteka Publiczna w Sułkowicach – jak ogłosiły władze gminy i dyrekcja placówki – postanowiła zmienić stan rzeczy. Jako że bibliotece mieszczącej się w budynku dawnej szkoły (notabene uczęszczał do niej młody Józio) brakowało patrona, postanowiono nadać jej „imię wybitego polskiego humanisty, urodzonego właśnie w Sułkowicach, księdza doktora Józefa Sadzika”.

Grudniową uroczystość 2013 roku poprzedziło złożenie kwiatów na grobie założyciela wydawnictwa i Centre du Dialogue, Msza święta w miejscowym kościele, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca kapłana, o którego przyjaźń zabiegali „wielcy artyści, wierzący jak i niewierzący”, oraz występ chóru Apassionata. Oprócz władz miasta, z burmistrzem Piotra Pułką na czele, miejscowego proboszcza, ks. Edwarda Antolaka, oraz pallotyńskich przełożonych, księży Aleksandra Pietrzyka z Paryża i Józefa Lasaka z Warszawy, w święcie sułkowickiej społeczności wziął udział pochodzący z rodziny matki księdza Sadzika ks. Andrzej Zając. „Osobę dawnego przyjaciela domu rodziców wspominała Aleksandra Korpal, o ks. Sadziku i swojej korespondencji z Czesławem Miłoszem powiedziała Halina Kozioł, z łezką w oku towarzyszył uroczystości emerytowany redaktor «Klamry» Stefan Bochenek, który od lat zbierał, przechowywał i publikował wspomnienia i pamiątki po obecnym patronie biblioteki” – jak odnotowało miejscowe czasopismo.

W roku 2012 w miejscowym Gimnazjumim. Stefana Kardynała Wyszyńskiego powstał projekt noszący tytuł „Czego nie wiemy – a powinniśmy się dowiedzieć – o księdzu Józefie Sadziku”. Oprócz opieki nad mogiłą słynnego sułkowiczanina pojawił się pomysł, żeby w bibliotecznej Izbie Tradycji przygotować ekspozycję jemu poświęconą. Na wystawie, zorganizowanej przez Ryszarda Judasza, znalazły się zeszyty szkolne z lat 1946-1948, pamiątki rodzinne, książki i fotografie przybliżające dokonania i życie – jak podkreślano – „najwybitniejszego syna swojej ziemi”. „Ten Patron to zaszczyt, ale też zobowiązanie, które przyjmujemy z całą świadomością. Chcemy być strażnikami pamięci o ks. Józefie Sadziku i gromadzić zbiory z nim związane” – zadeklarowała dyrektorka biblioteki Małgorzata Dzidek.

Od sułkowickiej uroczystości minęły dwa lata. Warto odnotować, że na początku 2015 roku został zrobiony kolejny mały krok, bo w Kolekcji Recogito, której przyświeca Sadzikowa idea: „Skoro dialog, to otwarty na wszystkie prądy”, ukazały się Wiersze twórcy paryskiego ośrodka odczytowo-dyskusyjnego. Tom, który dokumentuje poetyckie zmagania „przyjaciela artystów”, swój kształt werbalnie zawdzięcza nade wszystko Joannie Dobies, która pochyliła się nad tekstami, oraz Witoldowi Urbanowiczowi, który służył radą, gdy pojawiały się problemy z odczytaniem jakiegoś rękopisu czy maszynopisu, zaś wizualnie zadbał o całość Artur Majka. W planach są kolejne pozycje, w pierwszej kolejności notatki podróżne Sadzika i jego szkice.

Anna SOBOLEWSKA

Anna Sobolewska – urodziła się w Białymstoku. Studiowała pedagogikę w Krakowie. Współpracowała między innymi z paryską Galerią Roi Doré i ukazującymi się we Francji czasopismami: „Głos Katolicki” i „Nasza Rodzina”. W roku 2015 w Éditions Yot-art wydała książkę Paryż bez ulic. Jocz, Niemiec, Urbanowicz i inni. Od trzydziestu lat mieszka w Paryżu.

Recogito, nr 79 (lipiec-grudzień 2015)